UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 24. 12. 2018 až 2. 1. 2019 budou poradny v Žulové a ve Vidnavě uzavřeny. 
V Novém roce se na Vás těšíme od 3. 1. 2019.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám 
VÁNOCE TAKOVÉ, JAKÉ SI PŘEJETE MÍT A DOBRÝ ROK 2019!
________________________________________________________________

Jsme pro vás i ve Vidnavě!

Nově pro vás otevíráme pobočku naší kanceláře ve Vidnavě. Poradna bude otevřena v prostorách Městské knihovny na Mírovém náměstí č. 11, a to každé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin. V úterý až pátek je možné se v poradně potkat po předchozí dohodě. Těšíme se na setkání s vámi!

SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ 2018


Přidejte se k nám - aktuálně na soutěži o nejlepší FIT salát ve Vidnavě dne 3. 2. 2018, na sousedském bazárku ve Vápenné ve dnech 16.  a 17. 2 .2018, na maškarním bále pro rodiče s dětmi, na kterém si budou moci děti vytvořit vlastní svačinku (Černá Voda, 22. 2. 2018), na projektovém dni na téma VODA v Žulové dne 27. 2. 2018, na sousedském bazárku ve Vidnavě dne 2. 3. 2018, na sousedském bazárku v Žulové dne 27. 4. 2018, na besedě o finanční gramotnosti v Žulové dne 17. 5. 2018, dětském dnu pro rodiče s dětmi, na kterém si budou moci děti vytvořit vlastní svačinku (Kobylá nad Vidnavkou, 9. 6. 2018), na besedách o finanční gramotnosti ve Staré Červená Vodě a Černé Vodě dne 18. 10. 2018 anebo na akcích levného vaření ve Vápenné 23. 10. 2018 a Velké Kraši 27. 10. 2018. Těšíme se na vás :o)

Nová posila do týmu

K 1. 6. 2018 dochází ke změně na pozici preventistky ztráty bydlení pro obce Černá Voda, Stará Červená Voda, Vidnava - dosavadní Danuši Krčovou nově nahradí paní Petra Rýznarová. V případě potřeby ji můžete kontaktovat na telefonu +420 603 161 040 anebo e-mailu domov.petra@gmail.com.

Tisková zpráva III. (05/2018)

Projekt DOMOV JE ZÁKLAD se ocitl v polovině své cesty. Za celý rok a půl se na preventistky ztráty bydlení obrátilo více jak 120 klientů s žádostí o pomoc při zajištění sociálních dávek, splátkových kalendářů, jednání s úřady a řešení dalších problémů s bydlením v osmi obcích Mikroregionu Žulovska, které za vznikem tříletého projektu stojí.

Poradna se třemi preventistkami ztráty bydlení má ulehčit představitelům obcí jejich starosti s problémovými nájemci obecních bytů a potýkat se s bezdomovectvím, ať už zjevným anebo skrytým. Za těmito problémy však mnohdy nestojí nezájem či nízká motivace lidí řešit svůj život jinak, jako spíše nepříznivá životní situace a souhra mnoha nešťastných náhod - nezaměstnanost, zdravotní stav, nemoci, zadlužení díky nevědomosti nebo nekalým praktikám finančních "institucí" či špatná sociální situace obecně. Málokdo by se pak chtěl ocitnout v kůži člověka, kterého jeho životní cesta nedobrovolně zavedla téměř až k bezdomovectví, a který svou situaci neumí, a kolikrát ani sám nemůže, změnit.

Preventistky ztráty bydlení tak denně pomáhají tvořit rodinné rozpočty, mapovat pohledávky a zpracovávat splátkové kalendáře, stejně jako spolupracují se starosty, poskytovateli sociálních a veřejných služeb i úřady. Svým klientům pomáhají řešit svou aktuální bytovou situaci, a pokud je to nutné, pomáhají při komunikaci s pronajímateli bytů a hlídají korektnost nájemních smluv. Mezi klienty, kteří se na preventistky obrací, najdeme jak maminky samoživitelky, tak i například osamocené seniory. Příběhy těchto osob jasně ukazují, že dostat se do podobné "problémové" situace není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Spíše naopak. Stačí neradostný rozvod a dělení majetku, který je v exekuci, o které jeden z manželů ani nemusí vědět. Pokud se pak tato exekuce vztahuje například i na dům či byt, ve kterém aktuálně bydlíte, o horké chvilky tak máte "postaráno".

Aby těmto situacím bylo možné předcházet, pořádají preventistky ve spolupráci s Dluhovou poradnou v Jeseníku besedy o finanční gramotnosti, kde se také na tyto situace zaměřují. Mimo to je možné se s nimi setkat také na mnoha dalších akcích věnovaných levnému vaření či prodeji použitých věcí v rámci "sousedských bazárků". 

PF 2018

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v Novém roce 2018!

Změna v "domovském" týmu!

K 6. 12. 2017 dochází ke změně na pozici preventistky ztráty bydlení pro obce Stará Červená Voda, Vápenná a Žulová - dosavadní Magdalénu Zetochovou nově nahradí Ivona Šarmanová. Klienty paní Zetochové aktuálně přebírá Jana Horsák. V případě potřeby ji prosím kontaktujte na telefonu +420 603 119 871, anebo e-mailu domov.jana@gmail.com . 

TISKOVÁ ZPRÁVA II. (11/2017)

Blíží se vánoční čas a projekt DOMOV JE ZÁKLAD slaví první výročí své existence. A stejně jako je v domácnostech napilno, tak ani trojice preventistek ztráty bydlení nezahálí. A to nejen proto, že do kanceláře na Mariánském náměstí v Žulové přichází s žádostí o pomoc při zajištění sociálních dávek, splátkových kalendářů, jednání s úřady a řešení dalších problémů stále noví klienti. Pracovnice se věnují i organizaci různých doprovodných akcí v osmi obcích Mikroregionu Žulovska, které za vznikem tříletého projektu stojí.

Škála klientů MOBITÝMU je pestrá, od mladých maminek samoživitelek až po seniory. Příběhy, kterých se preventistky stávají součástí, jsou občas k neuvěření. Jedním z nich je případ téměř šedesátiletého onkologického pacienta, který žil jen z existenčního minima 2.200 Kč. Peníze mu nestačily ani na speciální stravu, natož na bydlení, kdy za pronajatý pokoj platil s pomocí synů kolem pěti tisíc korun. Týden před skončením nájemní smlouvy se syn obrátil na MOBITÝM s žádostí o získání sociálního bytu v Kobylé nad Vidnavkou. "Začala nám perná práce. Jelikož v Kobylé neměli volný byt, hledaly jsme další možnosti a zároveň pracovaly na navýšení příjmů. Vždyť jak je možné, že těžce nemocný člověk má na den sedmdesát korun? Protože k vyřízení invalidního důchodu vede dlouhá cesta, šly jsme s potvrzenou plnou mocí cestou získání předčasného starobního důchodu," nastínila situaci jedna z pracovnic MOBITÝMU.

Zdravotní stav klienta se mezitím zhoršil a musel být hospitalizovaný v nemocnici. Paradoxně to poskytlo čas najít bydlení a vyřešit papírování na úřadu práce, pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, dohledat 890 dnů chybějících u důchodového pojištění, zjišťovat dluhy z minulosti, či zda nemá nárok na důchod v Anglii, kde nějakou dobu pracoval. "Chtěla bych poděkovat všem úřednicím za jejich vstřícnost. Výsledkem snažení byl starobní důchod ve výši kolem deseti tisíc korun. Skláním se i před vedoucí Domu s pečovatelskou službou v Uhelné Janou Grajovou, která po vyslechnutí příběhu držela pro našeho klienta tolik potřebný byt, kde měl v klidu prožít podzim svého života. Bohužel, nemoc jej po několika měsících dostihla. "Jsem moc rád, že vaše služba existuje. Děkuji za vše, co jste pro tátu udělaly," rozloučil se s námi syn klienta.

Práce MOBITÝMU má však i radostné stránky. Jako když maminka přišla poděkovat za práci a čas, který věnují pracovnice jejímu synovi. Často se také ukazuje síla sociálních sítí, díky nimž se MOBITÝMU podařilo pro maminky v nouzi zajistit vybavení domácnosti, i oblečení pro děti. Osobní kontakty pomohly v několika případech zajistit bydlení. "Zájemců již mám hodně. Určitě dám na tvé doporučení, pokud víš, že jsou spolehliví a jedná se o slušnou rodinu," napsala krátce před podpisem nájemní smlouvy jedné z preventistek majitelka bytu.

Každý případ, který preventistky řeší, je jedinečný. Díky pomoci starostů a navázáním spolupráce s dalšími organizacemi, i lékaři, se daří posouvat lidské osudy, kde velkou roli hraje alkohol, na lepší cestu. Příkladem je bezdomovec, cizinec a alkoholik žijící v zahradní chatce, který nakonec našel útočiště v Institutu Krista Velekněze v Bílé Vodě, kde se musel podřídit pro něj dosti přísnému režimu.

Nová vlna SOUSEDSKÝCH setkáních!

Přidejte se k nám - aktuálně na soutěži "Skorošický salát" dne 27.9.2017, na sousedském bazárku v Žulové dne 13.10.2017, na projektovém dni věnovaném VODĚ v Kobylé nad Vidnavkou dne 10.10.2017, na dlabání dýní v Žulové 25.10.2017, na dýňování ve Velké Kraši dne 4.11.2017, adventní vaření 25.11.2017 ve Skorošicích anebo soutěž o "Červenovodský salát" dne 2.12.2017. V sobotu 16.12.2017 jsme se zúčastnily "Odpoledne splněných přání" ve Vidnavě :o)

Zajímá vás, jak lépe nakládat s penězi? Přijďte na 

BESEDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI!

Pořádáme je pro vás ve Skorošicích (18. 5. 2017), Žulové (23. 5. 2017), Kobylé nad Vidnavkou (30. 5. 2017), Vápenné (1. 6. 2017) a Velké Kraši (6. 6. 2017). Věříme, že vás témata "Jak správně na rodinné finance" a "Jak vyzrát nad půjčkami" zaujmou, případně pomohou vám či vašim blízkým. 

Provětrejte své skříně a podpořte SOUSEDSKÉ BAZÁRKY

Najdete nás ve Skorošicích (15.3.2017), Kobylé nad Vidnavkou (22.3.2017),
Staré Červené Vodě (24.3.2017), Žulové (5.4.2017), Vidnavě (12.4.2017), Černé Vodě (15.4.2017) anebo Velké Kraši (19.4.2017). Další bazárky pro vás aktuálně chystáme. Těšíme se na vás!

TISKOVÁ ZPRÁVA I. (01/2017)

Ocitnout se bez střechy nad hlavou je velmi snadné. Stačí pár nezaplacených účtů
a rodina skončí na ulici. Starostové osmi obcí Mikroregionu Žulovsko se těmto životním tragédiím snaží předcházet s pomocí projektu Domov je základ, který lidem žijícím na tomto území nabízí pomoc zcela zdarma. Mobitým se třemi preventistkami ztráty bydlení má poradnu v Žulové na Mariánském náměstí 11 a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Žulovska.

"Máme pocit, že v otázkách sociálních, bydlení a vymáhání pohledávek se toho moc nedělá. Sice nám tady operují různé organizace, ale my kolikrát ani nevíme, kde jsou, co dělají a jaké jsou výstupy jejich činností," uvedl předseda mikroregionu a starosta Skorošic František Kadlec.

Kadlec upozornil, že obcím přibývají neplatiči nájemného, vodného, stočného a odpadů. V případě, že lidé nereagují na upomínky, postupuje radnice jejich pohledávky právníkům
a dluh narůstá o tisíce. Toho chtějí starostové své občany s pomocí mobitýmu ušetřit. Kolik spoluobčanů se dostalo do dluhové spirály nabráním nejrůznějších úvěrů, o tom si starostové netroufají spekulovat.

Poradna se třemi preventistkami ztráty bydlení je prodlouženou rukou obcí. Spolupracuje se starosty, poskytovateli sociálních a veřejných služeb i úřady. "Klientům budou pomáhat vyjednávat s obcemi a dalšími věřiteli o splátkových kalendářích, i je zpracovávat. Pomáhat tvořit rodinné rozpočty, mapovat pohledávky a zpracovávat splátkové kalendáře. Samozřejmostí je dodržování profesionální diskrétnosti," sdělil vedoucí týmu Miroslav Adámek.

Žulovsko je tvrdý kraj, platy jsou nízké a nezaměstnanost je vysoká. Stačí, aby člověk onemocněl, a již čelí finančním problémům. Sociální peřina je prý u nás veliká, ale spousta potřebných ani neví, na jaké dávky mají nárok, případně mají obavy z jednání s úřady. I s tímto budou preventistky pomáhat. "Slibujeme si, že se situace v oblasti zadluženosti, vymáhání, ale i finanční gramotnosti zlepší," dodal Kadlec.

PRÁVĚ ZAČÍNÁME!

Otevřeli jsme pro vás novou poradnu prevence ztráty bydlení! Poradna má 3 preventistky ztráty bydlení, spolupracující se starosty, poskytovateli sociálních a veřejných služeb i úřady. Nabízíme pomoc lidem žijícím na území Mikroregionu Žulovska, aktuálně se potýkajícím s problémy s bydlením či bezdomovectvím. Neváhejte se na nás obrátit anebo informovat o naší činnosti vaše blízké či známé, kteří naši pomoc potřebují (případně by potřebovat mohli). Naše poradna sídlí v Žulové na Mariánském náměstí 11 - najdete ji v 1. patře ve dveřích č. 11.  Aby naše služby měly smysl a mohly být využívány převážně těmi, kteří je potřebují, jsou poskytovány zcela zdarma!

V případech, že je pro vás cesta k nám nereálná či nedostupná, domluvte si individuální schůzku u vás přímo s konkrétní preventisktou. Veškeré kontakty naleznete zde.