DOMOV JE ZÁKLAD

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005370

Projekt je určen osobám v bytových nesnázích, především pak těm, jež jsou bez domova anebo ztrátou bydlení ohroženi. Za pomoci preventistů ztráty bydlení budou realizovány aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování a ke společné účasti na řešení konkrétních situací, např.:

- vyjednávání s obcemi o splátkových kalendářích
- podpora při tvorbě rodinných rozpočtů a mapování pohledávek
- dluhové poradenství (ve spolupráci s Dluhovou poradnou Jeseník)
- řešení již vzniklých nedoplatků na bydlení
- řešení případných konfliktů v oblasti bydlení
- zpracování a vyjednání splátkových kalendářů
- zajištění doprovodných akcí (např. burz oblečení, seminářů apod.)

Projekt je zaměřen na prostorové sociální vyloučení, slabou ekonomickou a finanční gramotnost ve spojení se ztrátou bydlení a podporu obcí při řešení bytových svých občanů.

Projekt DOMOV JE ZÁKLAD je realizován za podpory 
Operačního programu Zaměstnanost (95%).


Zbylých 5% podpory zabezpečuje
Svazek obcí Mikroregionu Žulovska.


Možnost zapojit se zdarma do projektu Vám nabízí Svazek obcí Mikroregionu Žulovska, jež je jeho nositelem. Konkrétně se jedná o obce Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava a Žulová.