Nová vlna SOUSEDSKÝCH setkáních!

Přidejte se k nám - aktuálně na soutěži "Skorošický salát" dne 27.9.2017, na sousedském bazárku v Žulové dne 13.10.2017, na projektovém dni věnovaném VODĚ v Kobylé nad Vidnavkou dne 10.10.2017, na dlabání dýní v Žulové 25.10.2017 anebo na dýňování ve Velké Kraši dne 4.11.2017 . Těšíme se na vás!

Zajímá vás, jak lépe nakládat s penězi? Přijďte na 

BESEDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI!

Pořádáme je pro vás ve Skorošicích (18. 5. 2017), Žulové (23. 5. 2017), Kobylé nad Vidnavkou (30. 5. 2017), Vápenné (1. 6. 2017) a Velké Kraši (6. 6. 2017). Věříme, že vás témata "Jak správně na rodinné finance" a "Jak vyzrát nad půjčkami" zaujmou, případně pomohou vám či vašim blízkým. 

Provětrejte své skříně a podpořte SOUSEDSKÉ BAZÁRKY

Najdete nás ve Skorošicích (15.3.2017), Kobylé nad Vidnavkou (22.3.2017),
Staré Červené Vodě (24.3.2017), Žulové (5.4.2017), Vidnavě (12.4.2017), Černé Vodě (15.4.2017) anebo Velké Kraši (19.4.2017). Další bazárky pro vás aktuálně chystáme. Těšíme se na vás!

TISKOVÁ ZPRÁVA (01/2017)

Ocitnout se bez střechy nad hlavou je velmi snadné. Stačí pár nezaplacených účtů
a rodina skončí na ulici. Starostové osmi obcí Mikroregionu Žulovsko se těmto životním tragédiím snaží předcházet s pomocí projektu Domov je základ, který lidem žijícím na tomto území nabízí pomoc zcela zdarma. Mobitým se třemi preventistkami ztráty bydlení má poradnu v Žulové na Mariánském náměstí 11 a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Žulovska.

"Máme pocit, že v otázkách sociálních, bydlení a vymáhání pohledávek se toho moc nedělá. Sice nám tady operují různé organizace, ale my kolikrát ani nevíme, kde jsou, co dělají a jaké jsou výstupy jejich činností," uvedl předseda mikroregionu a starosta Skorošic František Kadlec.

Kadlec upozornil, že obcím přibývají neplatiči nájemného, vodného, stočného a odpadů. V případě, že lidé nereagují na upomínky, postupuje radnice jejich pohledávky právníkům
a dluh narůstá o tisíce. Toho chtějí starostové své občany s pomocí mobitýmu ušetřit. Kolik spoluobčanů se dostalo do dluhové spirály nabráním nejrůznějších úvěrů, o tom si starostové netroufají spekulovat.

Poradna se třemi preventistkami ztráty bydlení je prodlouženou rukou obcí. Spolupracuje se starosty, poskytovateli sociálních a veřejných služeb i úřady. "Klientům budou pomáhat vyjednávat s obcemi a dalšími věřiteli o splátkových kalendářích, i je zpracovávat. Pomáhat tvořit rodinné rozpočty, mapovat pohledávky a zpracovávat splátkové kalendáře. Samozřejmostí je dodržování profesionální diskrétnosti," sdělil vedoucí týmu Miroslav Adámek.

Žulovsko je tvrdý kraj, platy jsou nízké a nezaměstnanost je vysoká. Stačí, aby člověk onemocněl, a již čelí finančním problémům. Sociální peřina je prý u nás veliká, ale spousta potřebných ani neví, na jaké dávky mají nárok, případně mají obavy z jednání s úřady. I s tímto budou preventistky pomáhat. "Slibujeme si, že se situace v oblasti zadluženosti, vymáhání, ale i finanční gramotnosti zlepší," dodal Kadlec.

PRÁVĚ ZAČÍNÁME!

Otevřeli jsme pro vás novou poradnu prevence ztráty bydlení! Poradna má 3 preventistky ztráty bydlení, spolupracující se starosty, poskytovateli sociálních a veřejných služeb i úřady. Nabízíme pomoc lidem žijícím na území Mikroregionu Žulovska, aktuálně se potýkajícím s problémy s bydlením či bezdomovectvím. Neváhejte se na nás obrátit anebo informovat o naší činnosti vaše blízké či známé, kteří naši pomoc potřebují (případně by potřebovat mohli). Naše poradna sídlí v Žulové na Mariánském náměstí 11 - najdete ji v 1. patře ve dveřích č. 11.  Aby naše služby měly smysl a mohly být využívány převážně těmi, kteří je potřebují, jsou poskytovány zcela zdarma!

V případech, že je pro vás cesta k nám nereálná či nedostupná, domluvte si individuální schůzku u vás přímo s konkrétní preventisktou. Veškeré kontakty naleznete zde.